Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Quà tặng xuân 2018 0287 303 2181

Hộp Quà Tết

Ngũ Hợp X

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Nước ép nho, Sô cô la, Nho mỹ 200g, Kẹo mè, Bánh yến mạch, bộ hộp + túi + thiệp

Tân Xuân

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Đà Lạt, Trà lài Khánh Nga, Kẹo Locoffee, Bánh Lex, Nho khô Mỹ 200g

NGŨ HỢP 01

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Nước Ép Nho, Trà Tri Kỷ, kẹo trái cây Malaysia, nho khô mỹ 200g, bánh yến mạch hàn quốc, bộ hộp + túi + thiệp

LỘC XUÂN

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Nước ép nho, bánh chocolate Almond, kẹo nhật, nho khô mỹ 200g, trà tri kỷ khánh nga, bộ hộp + túi + thiệp

LỘC XUÂN 01

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: nước ép nho, bánh yến mạch sunrise, nho khô mỹ 200g, kẹo trái cây malaysia, bộ hộp + túi + thiệp

NGŨ HỢP 02

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Đà Lạt, trà tri kỷ, nho khô mỹ 200g, kẹo trái cây malaysia, Happiness Chocolate, bộ hộp + túi + thiệp

Lộc Xuân X

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang dabeco, bánh chocolate Almond, kẹo nhật, nho khô mỹ 200g, trà tri kỷ khánh nga, bộ hộp + túi + thiệp

LỘC XUÂN 02

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang Đà Lạt, nho khô union, trà tri kỷ, kẹo trái cây malaysia, chocolate coffee Ba Lan, bộ hộp + túi + thiệp

LỘC XUÂN 06

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Nước Ép Nho, Bánh Chocolate Almond, Bánh Dâu Pepperidge Farm, Kẹo Nhật, Trà Lài Khánh Nga

TÂM PHÚC

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Đà Lạt, Nho khô Mỹ Union, Macca Úc 250g, Bánh Sunrise yến mạch Malaysia, Trà Lài Cầu Tre

Khang Phúc

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Vang Tây Ban Nha, Bánh Hạnh Nhân, Sô Cô La, Nho Khô Mỹ 350g, Trà Đại Gia Thái Nguyên

LỘC XUÂN 03

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile tiamo, bánh multi-beans, hạnh nhân mỹ 450g (lon), kẹo trái cây  malaysia, chocolate cofee Ba Lan, bộ hộp + túi + thiệp

NGŨ HỢP 03

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Chile Tiamo, bánh yến mạch hàn quốc, nho khô mỹ 350g, kẹo trai cây malaysia, hạt hạnh nhân mỹ 450g, bộ hộp + túi + thiệp

TÀI THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Tây Ban Nha, Macca Úc , Bánh Sunrise Yến Mạch Malaysia, Nho Khô Mỹ Union, Trà Olong Tâm Châu

TRI ÂN

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Vang Tây Ban Nha, Óc Chó Mỹ 400g, Bánh Yến Mạch, Kẹo Trái Cây Malaysia, Trà Đại Gia Thái Nguyên.

Ngũ hợp 05

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Chile Tiamo, bánh yến mạch hàn quốc, óc chó mỹ 300g, hạt dẻ cười mỹ 500g, trà tri kỷ, bộ hộp + túi + thiệp

TRI ÂN NGHĨA

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Tây Ban Nha, Macca Úc 500g, Óc chó Mỹ 400g, Bánh yến mạch, Trà Tri Kỷ.

LỘC XUÂN 05

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile tiamo, bánh multi-beans, hạnh dẻ cười mỹ 500g (lon), hạt óc chó mỹ 500g (hai hộp 250g), trà tri kỷ, bộ hộp + túi + thiệp

CÔNG THÀNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Vang Chile Paso Fino, Macca Úc 500g, Óc chó Mỹ 400g, Bánh yến mạch, Trà Đại Gia Thái Nguyên.

LỘC VƯỢNG

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Paso Fino, Bánh Sunrise Yến Mạch Malaysia, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Nho Khô Mỹ Union, Trà Olong Khánh Nga

PHÁT ĐẠT

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Chúcaro, Bánh Sunrise Yến Mạch Malaysia ,Nho Khô Mỹ Ligo, Macca Úc 250g, Trà Olong Tâm Châu

THĂNG TIẾN

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Chúcaro,Hạnh Nhân Mỹ 500g, Bánh Yến mạch, Nho Khô Mỹ, Trà Tri Kỷ.

AN KHANG

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Lavergne Bordeaux, Óc Chó Mỹ 250g, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Nho Khô Mỹ Union, Trà Olong Tâm Châu

VIP 01

/ 1 giỏ
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Sunrise Malaysia, Kẹo Trái Cây Sunrise, Rượu Sheena Úc, Óc Chó Mỹ MFood 250g, Bánh Multi-beans, Trà Lào Khánh Nga, Nho Khô USA, Bộ Hộp + Túi + Thiệp

Ngũ Hợp 06

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Chile Alvaro, hạt dẻ cười mỹ 500g, trà ôlong đại gia, bánh yến mạch hàn quốc, Happiness Chocolate, bộ hộp + túi + thiệp

Lộc Xuân 10

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile Alvaro, bánh multi-beans, chocolate coffee Ba Lan, Hạt Dẻ Cười mỹ 500g (lon), trà ôlong đại gia, bộ hộp + túi + thiệp

NHÂN NGHĨA

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Lavergne Bordeaux, Macca Úc 500g, Óc Chó Mỹ 400g, Nho Khô Mỹ, Trà Olong Đại Gia Gold.

KHANG THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Lavergne Bordeaux, Macca Úc 500g, Hạnh nhân Mỹ 250g, Nho khô Mỹ Ligo, Trà Olong Tâm Châu

PHÚC THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Óc Chó Mỹ 250g, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Bánh Oat Chrunch Malaysia, Nho Khô Mỹ Union

VIP 02

/ 1 hộp
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Hộp Thiếc Classic USA, Bánh Quy Mứt Dâu Malaysia, Rượu Vang Chile Alvano, Bánh multi-beans, Kẹo trái cây Malaysia, Nho Khô USA, Bộ Hộp + Túi + Thiệp

Ngũ Hợp 07

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Chile Alvaro, hạt dẻ cười mỹ 500g, hạt hạnh nhân mỹ 450g, hạt óc chó mỹ 300g, trà ô long đại gia, bộ hộp + túi + thiệp

Lộc Xuân 12

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile Alvaro, óc chó mỹ 500g (2 hộp 250g), hạt dẻ cười mỹ 500g (lon), hạt hạnh nhân mỹ 450g (lon), trà ôlong đại gia, bộ hộp + túi + thiệp

VIP 03

/ 1 hộp
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Lu Hộp Thiếc, Hạt Óc chó USA 250g, Rượu Vang Sheena Úc, Sô Cô La Anh, Nho Khô USA, Kẹo Nhật Bản, Trà Lài Khánh Nga, Bộ Hộp + Túi + Thiệp

HƯNG THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Óc Chó Mỹ 250g, Macca Úc 250g, Bánh Oat Chrunch Malaysia

VINH DANH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Hạt Điều Hạng A 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Nho Khô Mỹ, Bánh Yến Mạch.

VIP 05

/ 1 hộp
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Quy Assorted, Trà Đại Gia Đặc Biệt, Nho Khô USA, Rượu Vang Sheena Úc, Kẹo LoCoffee, Bánh Sunrise, Bộ Hộp + Túi + Thiệp

HỖ TRỢ & TƯ VẤN