Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Quà tặng xuân 2018 0287 303 2181

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VINH DANH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Hạt Điều Hạng A 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Nho Khô Mỹ, Bánh Yến Mạch.

Cam kết tất cả các sản phẩm đều có hạn sử dụng lâu và rõ ràng xuất xứ

Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Hạt Điều Hạng A 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Nho Khô Mỹ, Bánh Yến Mạch.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

quà tặng xuân 2018

Ngũ Hợp X

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Nước ép nho, Sô cô la, Nho mỹ 200g, Kẹo mè, Bánh yến mạch, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

NGŨ HỢP 01

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Nước Ép Nho, Trà Tri Kỷ, kẹo trái cây Malaysia, nho khô mỹ 200g, bánh yến mạch hàn quốc, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

NGŨ HỢP 02

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Đà Lạt, trà tri kỷ, nho khô mỹ 200g, kẹo trái cây malaysia, Happiness Chocolate, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

Khang Phúc

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Vang Tây Ban Nha, Bánh Hạnh Nhân, Sô Cô La, Nho Khô Mỹ 350g, Trà Đại Gia Thái Nguyên
quà tặng xuân 2018

NGŨ HỢP 03

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Chile Tiamo, bánh yến mạch hàn quốc, nho khô mỹ 350g, kẹo trai cây malaysia, hạt hạnh nhân mỹ 450g, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

TRI ÂN

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Vang Tây Ban Nha, Óc Chó Mỹ 400g, Bánh Yến Mạch, Kẹo Trái Cây Malaysia, Trà Đại Gia Thái Nguyên.
quà tặng xuân 2018

Ngũ hợp 05

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Chile Tiamo, bánh yến mạch hàn quốc, óc chó mỹ 300g, hạt dẻ cười mỹ 500g, trà tri kỷ, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

TRI ÂN NGHĨA

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Tây Ban Nha, Macca Úc 500g, Óc chó Mỹ 400g, Bánh yến mạch, Trà Tri Kỷ.
quà tặng xuân 2018

CÔNG THÀNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Vang Chile Paso Fino, Macca Úc 500g, Óc chó Mỹ 400g, Bánh yến mạch, Trà Đại Gia Thái Nguyên.
quà tặng xuân 2018

THĂNG TIẾN

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Chúcaro,Hạnh Nhân Mỹ 500g, Bánh Yến mạch, Nho Khô Mỹ, Trà Tri Kỷ.
quà tặng xuân 2018

Ngũ Hợp 06

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Chile Alvaro, hạt dẻ cười mỹ 500g, trà ôlong đại gia, bánh yến mạch hàn quốc, Happiness Chocolate, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

NHÂN NGHĨA

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Lavergne Bordeaux, Macca Úc 500g, Óc Chó Mỹ 400g, Nho Khô Mỹ, Trà Olong Đại Gia Gold.
quà tặng xuân 2018

Ngũ Hợp 07

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Chile Alvaro, hạt dẻ cười mỹ 500g, hạt hạnh nhân mỹ 450g, hạt óc chó mỹ 300g, trà ô long đại gia, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

VINH DANH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Hạt Điều Hạng A 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Nho Khô Mỹ, Bánh Yến Mạch.
quà tặng xuân 2018

Ngũ Hợp 08

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Italia Don Cosimo, trà ô Long đại gia, hạt điều Bình Phước 500g, hạt óc chó Mỹ 300g, bánh yến mạch hàn quốc, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

HỒNG PHÁT

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Palena Premium, Hạt Điều Hạng A 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Nho Khô Mỹ, Trà Olong Đại Gia Gold.
quà tặng xuân 2018

Ngũ Hợp 09

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Italia Don Cosimo, trà đại gia Vuông Special, hạt điều Bình Phước 500g, hạt macca Mỹ 500g, hạt dẻ cười mỹ 500g, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

HỒNG ĐỨC

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Chateau Fontana 1679, Hạt Điều Hạng A 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Hạt Sen 500g, Trà Olong Đại Gia Red

HỖ TRỢ & TƯ VẤN