Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Quà tặng xuân 2018 0287 303 2181

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

PHÚC THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Óc Chó Mỹ 250g, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Bánh Oat Chrunch Malaysia, Nho Khô Mỹ Union

Cam kết tất cả các sản phẩm đều có hạn sử dụng lâu và rõ ràng xuất xứ

Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Óc Chó Mỹ 250g, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Bánh Oat Chrunch Malaysia, Nho Khô Mỹ Union

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

quà tặng xuân 2018

Tân Xuân

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Đà Lạt, Trà lài Khánh Nga, Kẹo Locoffee, Bánh Lex, Nho khô Mỹ 200g
quà tặng xuân 2018

LỘC XUÂN

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Nước ép nho, bánh chocolate Almond, kẹo nhật, nho khô mỹ 200g, trà tri kỷ khánh nga, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

LỘC XUÂN 01

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: nước ép nho, bánh yến mạch sunrise, nho khô mỹ 200g, kẹo trái cây malaysia, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân X

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang dabeco, bánh chocolate Almond, kẹo nhật, nho khô mỹ 200g, trà tri kỷ khánh nga, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

LỘC XUÂN 02

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang Đà Lạt, nho khô union, trà tri kỷ, kẹo trái cây malaysia, chocolate coffee Ba Lan, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

LỘC XUÂN 06

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Nước Ép Nho, Bánh Chocolate Almond, Bánh Dâu Pepperidge Farm, Kẹo Nhật, Trà Lài Khánh Nga
quà tặng xuân 2018

TÂM PHÚC

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Đà Lạt, Nho khô Mỹ Union, Macca Úc 250g, Bánh Sunrise yến mạch Malaysia, Trà Lài Cầu Tre
quà tặng xuân 2018

LỘC XUÂN 03

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile tiamo, bánh multi-beans, hạnh nhân mỹ 450g (lon), kẹo trái cây  malaysia, chocolate cofee Ba Lan, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

TÀI THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Tây Ban Nha, Macca Úc , Bánh Sunrise Yến Mạch Malaysia, Nho Khô Mỹ Union, Trà Olong Tâm Châu
quà tặng xuân 2018

LỘC XUÂN 05

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile tiamo, bánh multi-beans, hạnh dẻ cười mỹ 500g (lon), hạt óc chó mỹ 500g (hai hộp 250g), trà tri kỷ, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

LỘC VƯỢNG

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Paso Fino, Bánh Sunrise Yến Mạch Malaysia, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Nho Khô Mỹ Union, Trà Olong Khánh Nga
quà tặng xuân 2018

PHÁT ĐẠT

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Chúcaro, Bánh Sunrise Yến Mạch Malaysia ,Nho Khô Mỹ Ligo, Macca Úc 250g, Trà Olong Tâm Châu
quà tặng xuân 2018

AN KHANG

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Lavergne Bordeaux, Óc Chó Mỹ 250g, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Nho Khô Mỹ Union, Trà Olong Tâm Châu
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 10

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile Alvaro, bánh multi-beans, chocolate coffee Ba Lan, Hạt Dẻ Cười mỹ 500g (lon), trà ôlong đại gia, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

KHANG THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Lavergne Bordeaux, Macca Úc 500g, Hạnh nhân Mỹ 250g, Nho khô Mỹ Ligo, Trà Olong Tâm Châu
quà tặng xuân 2018

PHÚC THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Óc Chó Mỹ 250g, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Bánh Oat Chrunch Malaysia, Nho Khô Mỹ Union
quà tặng xuân 2018

HƯNG THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Óc Chó Mỹ 250g, Macca Úc 250g, Bánh Oat Chrunch Malaysia
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 12

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile Alvaro, óc chó mỹ 500g (2 hộp 250g), hạt dẻ cười mỹ 500g (lon), hạt hạnh nhân mỹ 450g (lon), trà ôlong đại gia, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 15

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang Italia Don Cosimo, hạt óc chó mỹ 500g (2 hộp 250g), hạt điều Bình Phước 500g (lon), trà ô long đại gia, bánh multi-beans, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 16

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang Italia Don Cosimo, hạt macca Mỹ 500g (hộp), hạt điều Bình Phước 500g (lon), hạt dẻ cười Mỹ 500g (lon), trà đại gia hộp Vuông Special, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

THỊNH VƯỢNG

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Chateau Fontana Premium, Nho Khô Mỹ Union, Óc Chó Mỹ 350g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Trà Đại Gia Special

HỖ TRỢ & TƯ VẤN