Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Quà tặng xuân 2018 0287 303 2181

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân X

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang dabeco, bánh chocolate Almond, kẹo nhật, nho khô mỹ 200g, trà tri kỷ khánh nga, bộ hộp + túi + thiệp

Cam kết tất cả các sản phẩm đều có hạn sử dụng lâu và rõ ràng xuất xứ

Thành phần: Vang dabeco, bánh chocolate Almond, kẹo nhật, nho khô mỹ 200g, trà tri kỷ khánh nga, bộ hộp + túi + thiệp

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

quà tặng xuân 2018

Tân Xuân

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Đà Lạt, Trà lài Khánh Nga, Kẹo Locoffee, Bánh Lex, Nho khô Mỹ 200g
quà tặng xuân 2018

LỘC XUÂN

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Nước ép nho, bánh chocolate Almond, kẹo nhật, nho khô mỹ 200g, trà tri kỷ khánh nga, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

LỘC XUÂN 01

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: nước ép nho, bánh yến mạch sunrise, nho khô mỹ 200g, kẹo trái cây malaysia, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân X

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang dabeco, bánh chocolate Almond, kẹo nhật, nho khô mỹ 200g, trà tri kỷ khánh nga, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

LỘC XUÂN 02

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang Đà Lạt, nho khô union, trà tri kỷ, kẹo trái cây malaysia, chocolate coffee Ba Lan, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

LỘC XUÂN 06

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Nước Ép Nho, Bánh Chocolate Almond, Bánh Dâu Pepperidge Farm, Kẹo Nhật, Trà Lài Khánh Nga
quà tặng xuân 2018

TÂM PHÚC

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Đà Lạt, Nho khô Mỹ Union, Macca Úc 250g, Bánh Sunrise yến mạch Malaysia, Trà Lài Cầu Tre
quà tặng xuân 2018

LỘC XUÂN 03

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile tiamo, bánh multi-beans, hạnh nhân mỹ 450g (lon), kẹo trái cây  malaysia, chocolate cofee Ba Lan, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

TÀI THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Tây Ban Nha, Macca Úc , Bánh Sunrise Yến Mạch Malaysia, Nho Khô Mỹ Union, Trà Olong Tâm Châu
quà tặng xuân 2018

LỘC XUÂN 05

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile tiamo, bánh multi-beans, hạnh dẻ cười mỹ 500g (lon), hạt óc chó mỹ 500g (hai hộp 250g), trà tri kỷ, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

LỘC VƯỢNG

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Paso Fino, Bánh Sunrise Yến Mạch Malaysia, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Nho Khô Mỹ Union, Trà Olong Khánh Nga
quà tặng xuân 2018

PHÁT ĐẠT

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Chúcaro, Bánh Sunrise Yến Mạch Malaysia ,Nho Khô Mỹ Ligo, Macca Úc 250g, Trà Olong Tâm Châu
quà tặng xuân 2018

AN KHANG

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Lavergne Bordeaux, Óc Chó Mỹ 250g, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Nho Khô Mỹ Union, Trà Olong Tâm Châu
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 10

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile Alvaro, bánh multi-beans, chocolate coffee Ba Lan, Hạt Dẻ Cười mỹ 500g (lon), trà ôlong đại gia, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

KHANG THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Lavergne Bordeaux, Macca Úc 500g, Hạnh nhân Mỹ 250g, Nho khô Mỹ Ligo, Trà Olong Tâm Châu
quà tặng xuân 2018

PHÚC THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Óc Chó Mỹ 250g, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Bánh Oat Chrunch Malaysia, Nho Khô Mỹ Union
quà tặng xuân 2018

HƯNG THỊNH

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Óc Chó Mỹ 250g, Macca Úc 250g, Bánh Oat Chrunch Malaysia
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 12

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile Alvaro, óc chó mỹ 500g (2 hộp 250g), hạt dẻ cười mỹ 500g (lon), hạt hạnh nhân mỹ 450g (lon), trà ôlong đại gia, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 15

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang Italia Don Cosimo, hạt óc chó mỹ 500g (2 hộp 250g), hạt điều Bình Phước 500g (lon), trà ô long đại gia, bánh multi-beans, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

Lộc Xuân 16

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang Italia Don Cosimo, hạt macca Mỹ 500g (hộp), hạt điều Bình Phước 500g (lon), hạt dẻ cười Mỹ 500g (lon), trà đại gia hộp Vuông Special, bộ hộp + túi + thiệp
quà tặng xuân 2018

THỊNH VƯỢNG

/ 1 hộp
 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Chateau Fontana Premium, Nho Khô Mỹ Union, Óc Chó Mỹ 350g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Trà Đại Gia Special

HỖ TRỢ & TƯ VẤN