Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Quà tặng xuân 2018 0287 303 2181

HÌNH HOẠT ĐỘNG

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà Tết

Giá đã bao gồm VAT
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà 01

/ 1 giỏ

Giá đã bao gồm VAT

Nho Mỹ Union, Bánh quy matcha Nhật, trà lài Khánh Nga, Kẹo trai cây Euro, Óc chó Mỹ 250g, Bánh 82k Malaysia
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà 02

/ 1 giỏ

Giá đã bao gồm VAT

Bánh Oat Crunch, Bánh socola Bon, kẹo trái cây Euro, Trà Bắc Thái, Nho Mỹ Union, Vang Đà Lạt
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà 03

/ 1 giỏ

Giá đã bao gồm VAT

Macca Úc 250g, Nho Mỹ Union, Trà Olong Đại Gia, Kẹo Đức, Bánh quy matcha Nhật, Vang Chile Paso Fino
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà 04

/ 1 giỏ

Giá đã bao gồm VAT

Bánh Lu Pháp, Óc chó Mỹ 250g, Nho Mỹ Union, trà Olong Khánh Nga, Kẹo trái cây Fruits, Vang Chile Paso Fino
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà 05

/ 1 giỏ

Giá đã bao gồm VAT

Bánh 82k Malaysia, Kẹo chocolate Anh, Bánh Lu Pháp, Macca Úc 500g, Óc chõ Mỹ 250g, Nho Mỹ Union, Kẹo trái cây Fruits
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà 07

/ 1 giỏ

Giá đã bao gồm VAT

Bánh yến mạch Sunrise, Nho Mỹ Union, Kẹo Chocolate Anh, Kẹo Locoffee, Trà Lài Vạn Lý Hương, Vang Pháp Chetaux Fontana 1679

Hộp Quà Câu Chúc

Bao gồm tám chữ: Xuân, Thịnh, Vượng, Lộc, Phát, Tài, Khang, Phúc; Mỗi chữ tương đương với một câu chúc; Giá đã bao gồm VAT
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Tân Xuân

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Đà Lạt, Trà lài Khánh Nga, Kẹo Locoffee, Bánh Lex, Nho khô Mỹ 200g
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

LỘC XUÂN

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Nước ép nho, bánh chocolate Almond, kẹo nhật, nho khô mỹ 200g, trà tri kỷ khánh nga, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

LỘC XUÂN 01

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: nước ép nho, bánh yến mạch sunrise, nho khô mỹ 200g, kẹo trái cây malaysia, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân X

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang dabeco, bánh chocolate Almond, kẹo nhật, nho khô mỹ 200g, trà tri kỷ khánh nga, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

LỘC XUÂN 02

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang Đà Lạt, nho khô union, trà tri kỷ, kẹo trái cây malaysia, chocolate coffee Ba Lan, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

LỘC XUÂN 06

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Nước Ép Nho, Bánh Chocolate Almond, Bánh Dâu Pepperidge Farm, Kẹo Nhật, Trà Lài Khánh Nga
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

TÂM PHÚC

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Đà Lạt, Nho khô Mỹ Union, Macca Úc 250g, Bánh Sunrise yến mạch Malaysia, Trà Lài Cầu Tre
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

LỘC XUÂN 03

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile tiamo, bánh multi-beans, hạnh nhân mỹ 450g (lon), kẹo trái cây  malaysia, chocolate cofee Ba Lan, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

TÀI THỊNH

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Tây Ban Nha, Macca Úc , Bánh Sunrise Yến Mạch Malaysia, Nho Khô Mỹ Union, Trà Olong Tâm Châu
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

LỘC XUÂN 05

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile tiamo, bánh multi-beans, hạnh dẻ cười mỹ 500g (lon), hạt óc chó mỹ 500g (hai hộp 250g), trà tri kỷ, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

LỘC VƯỢNG

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Paso Fino, Bánh Sunrise Yến Mạch Malaysia, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Nho Khô Mỹ Union, Trà Olong Khánh Nga
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

PHÁT ĐẠT

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Chúcaro, Bánh Sunrise Yến Mạch Malaysia ,Nho Khô Mỹ Ligo, Macca Úc 250g, Trà Olong Tâm Châu
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

AN KHANG

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Lavergne Bordeaux, Óc Chó Mỹ 250g, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Nho Khô Mỹ Union, Trà Olong Tâm Châu
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 10

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile Alvaro, bánh multi-beans, chocolate coffee Ba Lan, Hạt Dẻ Cười mỹ 500g (lon), trà ôlong đại gia, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

KHANG THỊNH

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Lavergne Bordeaux, Macca Úc 500g, Hạnh nhân Mỹ 250g, Nho khô Mỹ Ligo, Trà Olong Tâm Châu
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

PHÚC THỊNH

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Óc Chó Mỹ 250g, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Bánh Oat Chrunch Malaysia, Nho Khô Mỹ Union
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

HƯNG THỊNH

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Hạnh Nhân Mỹ 250g, Óc Chó Mỹ 250g, Macca Úc 250g, Bánh Oat Chrunch Malaysia
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 12

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang chile Alvaro, óc chó mỹ 500g (2 hộp 250g), hạt dẻ cười mỹ 500g (lon), hạt hạnh nhân mỹ 450g (lon), trà ôlong đại gia, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 15

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang Italia Don Cosimo, hạt óc chó mỹ 500g (2 hộp 250g), hạt điều Bình Phước 500g (lon), trà ô long đại gia, bánh multi-beans, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 16

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: vang Italia Don Cosimo, hạt macca Mỹ 500g (hộp), hạt điều Bình Phước 500g (lon), hạt dẻ cười Mỹ 500g (lon), trà đại gia hộp Vuông Special, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

THỊNH VƯỢNG

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Chateau Fontana Premium, Nho Khô Mỹ Union, Óc Chó Mỹ 350g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Trà Đại Gia Special

Hộp Quà Ngũ Hợp

Bao gồm tám chữ: Xuân, Thịnh, Vượng, Lộc, Phát, Tài, Khang, Phúc; Năm hộp nhỏ ghép lại thành chữ; Giá đã bao gồm VAT

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Ngũ Hợp X

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Nước ép nho, Sô cô la, Nho mỹ 200g, Kẹo mè, Bánh yến mạch, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

NGŨ HỢP 01

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Nước Ép Nho, Trà Tri Kỷ, kẹo trái cây Malaysia, nho khô mỹ 200g, bánh yến mạch hàn quốc, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

NGŨ HỢP 02

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Đà Lạt, trà tri kỷ, nho khô mỹ 200g, kẹo trái cây malaysia, Happiness Chocolate, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Khang Phúc

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Vang Tây Ban Nha, Bánh Hạnh Nhân, Sô Cô La, Nho Khô Mỹ 350g, Trà Đại Gia Thái Nguyên
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

NGŨ HỢP 03

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Chile Tiamo, bánh yến mạch hàn quốc, nho khô mỹ 350g, kẹo trai cây malaysia, hạt hạnh nhân mỹ 450g, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

TRI ÂN

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Vang Tây Ban Nha, Óc Chó Mỹ 400g, Bánh Yến Mạch, Kẹo Trái Cây Malaysia, Trà Đại Gia Thái Nguyên.
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Ngũ hợp 05

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Chile Tiamo, bánh yến mạch hàn quốc, óc chó mỹ 300g, hạt dẻ cười mỹ 500g, trà tri kỷ, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

TRI ÂN NGHĨA

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Tây Ban Nha, Macca Úc 500g, Óc chó Mỹ 400g, Bánh yến mạch, Trà Tri Kỷ.
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

CÔNG THÀNH

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Vang Chile Paso Fino, Macca Úc 500g, Óc chó Mỹ 400g, Bánh yến mạch, Trà Đại Gia Thái Nguyên.
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

THĂNG TIẾN

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Chúcaro,Hạnh Nhân Mỹ 500g, Bánh Yến mạch, Nho Khô Mỹ, Trà Tri Kỷ.
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Ngũ Hợp 06

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Chile Alvaro, hạt dẻ cười mỹ 500g, trà ôlong đại gia, bánh yến mạch hàn quốc, Happiness Chocolate, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

NHÂN NGHĨA

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Lavergne Bordeaux, Macca Úc 500g, Óc Chó Mỹ 400g, Nho Khô Mỹ, Trà Olong Đại Gia Gold.
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Ngũ Hợp 07

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Chile Alvaro, hạt dẻ cười mỹ 500g, hạt hạnh nhân mỹ 450g, hạt óc chó mỹ 300g, trà ô long đại gia, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VINH DANH

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Vieux Manoir, Hạt Điều Hạng A 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Nho Khô Mỹ, Bánh Yến Mạch.
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Ngũ Hợp 08

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Italia Don Cosimo, trà ô Long đại gia, hạt điều Bình Phước 500g, hạt óc chó Mỹ 300g, bánh yến mạch hàn quốc, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

HỒNG PHÁT

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Palena Premium, Hạt Điều Hạng A 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Nho Khô Mỹ, Trà Olong Đại Gia Gold.
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Ngũ Hợp 09

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành phần: Vang Italia Don Cosimo, trà đại gia Vuông Special, hạt điều Bình Phước 500g, hạt macca Mỹ 500g, hạt dẻ cười mỹ 500g, bộ hộp + túi + thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

HỒNG ĐỨC

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 35 x 35 x 9 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Chateau Fontana 1679, Hạt Điều Hạng A 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Hạt Sen 500g, Trà Olong Đại Gia Red

Hộp Quà VIP

Tương tự hộp quà chữ; Kích thước hộp lớn hơn và cao cấp hơn; Giá đã bao gồm VAT

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VIP 01

/ 1 giỏ

Giá đã bao gồm VAT

 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Sunrise Malaysia, Kẹo Trái Cây Sunrise, Rượu Sheena Úc, Óc Chó Mỹ MFood 250g, Bánh Multi-beans, Trà Lào Khánh Nga, Nho Khô USA, Bộ Hộp + Túi + Thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VIP 02

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Hộp Thiếc Classic USA, Bánh Quy Mứt Dâu Malaysia, Rượu Vang Chile Alvano, Bánh multi-beans, Kẹo trái cây Malaysia, Nho Khô USA, Bộ Hộp + Túi + Thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VIP 03

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Lu Hộp Thiếc, Hạt Óc chó USA 250g, Rượu Vang Sheena Úc, Sô Cô La Anh, Nho Khô USA, Kẹo Nhật Bản, Trà Lài Khánh Nga, Bộ Hộp + Túi + Thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VIP 05

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Quy Assorted, Trà Đại Gia Đặc Biệt, Nho Khô USA, Rượu Vang Sheena Úc, Kẹo LoCoffee, Bánh Sunrise, Bộ Hộp + Túi + Thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VIP 06

/ 1 giỏ

Giá đã bao gồm VAT

 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Quy Assorted, Óc Chó Mỹ 250g, Kẹo Locoffee, Hạnh Nhân 450g, Rượu Vang Chile Tiame, Trà Lài Khánh Nga, Nho Khô USA, Bộ Hộp + Túi + Thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VIP 08

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Lu Hộp Thiếc, Trà Đại Gia Đặc Biệt, Hạt Điều Rang Muối 250g, Hạnh Nhân Rang Bơ 450g, Rượu Vang Chile Alvano, Bánh multi-beans, Kẹo Locoffee, Bộ Hộp + Túi + Thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

HỒNG PHÚC

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 45 x 35 x 11 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Palena Premium, Café Con Sóc Gift Box, Óc Chó Mỹ Tách Vỏ 250g, Macca Úc 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Trà Olong Đại Gia Vàng
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VẠN PHÚC

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 45 x 35 x 11 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Chateau Fontana 1679, Café Con Sóc, Óc Chó Mỹ Tách Vỏ, Bánh Lu Pháp, Macca Úc, Hạnh Nhân Mỹ.
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

HỒNG LỘC

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 45 x 35 x 11 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Chateau Fontana 1679, Óc Chó Mỹ 350g, Bánh Lu Pháp, Macca Úc 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Trà Olong Đại Gia Đỏ.
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

THƯỢNG LỘC

/ 1 hộp

Giá đã bao gồm VAT

 45 x 35 x 11 (cm)
Thành Phần: Vang Ý Primitivo Manduria, Café Con Sóc Gift Box, Óc Chó Mỹ 250g, Macca Úc 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Trà Olong Đại Gia Vàng.
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

10 LÝ DO ĐỂ MUA HỘP QUÀ TẾT ĐỘC ĐÁO CỦA CHÚNG TÔI

1. Thiết kế độc đáo dựa trên chủ đề XUÂN MẬU TUẤT 2018

2. In ấn chất lượng cao có ép kim bạc

3. Combo hộp quà đầy đủ bao gồm giỏ quà, hộp quà, và các hộp nhỏ theo hình ghép chữ (phù hợp đựng rượu, kẹo, mứt, trà, cà phê ..v.v)

4. Hộp sản xuất tại Việt Nam, tất cả các công đoạn 100% Việt Nam

5. Trang trọng & lịch thiệp, ấn tượng, mỗi hộp quà đều có một ý nghĩa riêng

6. Kích thước bộ hộp quà 35x35cx9cm và 45x35x11cm

7. Kích thước hộp quà phong thủy theo thước đo Lỗ Ban có nghĩa là (Tài-Tài-Vượng)

8. Giá cả hợp lý

9. Duy nhất và chỉ có QUÀ TẶNG XUÂN mới có sản phẩm này trên toàn thế giới

10. Dễ cầm và di chuyển, có túi xách phù hợp đem về quê

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa